Grønn Uke med Kiwi! – Elverum

Grønn Uke med Kiwi!

I tradisjon tro skal vi i uke 13 arrangere «Grønn Uke» med vår gode samarbeidspartner – Kiwi.

Det er blitt en årlig tradisjon at vi gjennom denne uken samler inn penger til veldedig formål.

Grønn Uke 2022

I år har vi jobbet enda mer målrettet og utviklet vår Grønne Uke sammen.

I uke 13 vil det bli grilling ved alle Kiwi butikker i byen vår. Dette vil foregå torsdag 30/3 i tidsrommet 15:30 – 18:00. Det vil bli solgt pølser, og den enkelte bestemmer selv hva man vil gi.

Pengene som samles inn vil i år gå til Kiwi sitt prosjekt med UNICEF hvor de samarbeider om å sikre tilgang til rent drikkevann på skoler i Madagaskar. Elverum Håndball støtter arbeidet og ønsker å være en ambassadør for dette. Ved å samle inn penger for å sikre rent drikkevann er vi med på å sikre at barn og familier holder seg friske og kan gå på skole og det sikrer at flere babyer og små barn overlever de første årene av livet. Hittil har 13 700 fått tilgang til rent vann, sanitær og hygiene gjennom prosjektet, og det har bidratt til å løfte mange tusen ut av fattigdom.

Alle barn har rett til å leve i et trygt miljø, ha tilgang til rent vann og leve uten fare for bakterier som forårsaker livsfarlig sykdom.

Nytt for «Grønn Uke» i 2023 er at vi i tillegg til å grille for et veldedig formål, vil besøke Ungdommens Hus. Bakgrunnen for dette er at vi ser at Ungdommens Hus har en helt sentral rolle i kommunens arbeid med ungdommer, noe vi mener det er viktig å få belyst. Ungdommens Hus er en samlingsplass for ungdommer i Elverum. De har opp imot 50 besøkende hver eneste ettermiddag, og det er først og fremst ungdom i alderen 13-15 år som benytter seg av tilbudet. Ungdommens Hus tilbyr mange og ulike aktiviteter for ungdommene. De kan blant annet vise til et eget skateområde, eget data rom og stor boltringsplass. Torsdag 30/3 vil flere av våre godt kjente herrespillere besøke Ungdommens Hus og alle deres ungdommer sammen med Kiwi. Her vil guttene delta i ungdommens aktiviteter, og kanskje venter det en overraskelse eller to.


Vi gleder oss til Grønn Uke!