Samfunnsprosjektet «Mental helse» – Elverum

Samfunnsprosjektet «Mental helse»

Elverum Håndball og Eidsiva har inngått et samarbeid rundt samfunnsprosjektet «Mental Helse».

Elverum Håndball sitt overordnede mål med samfunnsprosjektet «Mental Helse» er å kunne være med og forebygge utenforskap og psykisk uhelse hos barn og ungdom. I tillegg ønsker vi å være med som en pådriver for organisasjonen Mental Helse Ungdom.

Samfunnsansvarlig i klubben Ida Borg er godt fornøyd med å ha fått på plass et samarbeid rundt nettopp Mental Helse og uttrykker følgende:

«Vi er svært godt fornøyde med å være i gang med samfunnsprosjektet rundt mental helse sammen med Eidsiva. Det er en utvikling i samfunnet hvor man ser at psykiske plager påvirker stadig flere yngre. Vi ser at det er viktig å ta dette på største alvor, og mener at vi som håndballklubb har et ansvar for å bidra her. I tillegg til vanlig håndballvirksomhet hvor vi sikrer et aktivitetstilbud for mange barn og ungdom i Yngres avdeling, ønsker vi også å bidra ut over vårt kjerneområde. Vi er derfor svært glade for at vi har fått i gang et prosjekt sammen med Eidsiva hvor vi fokuserer på «Hverdagsglede», med grep og justeringer som kan føre til positive endringer i hverdagen. Samtidig har vi fokus på organisasjonen «Mental Helse Ungdom» som jobber for økt åpenhet rundt psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Alt dette er noe vi ønsker å formidle og være en budbærer for«.

Vi i Elverum Håndball er svært glade for at Eidsiva ønsker å jobbe med dette prosjektet sammen med oss. Eidsiva sin visjon er «drivkraft for nye muligheter». Som en del av samfunnsansvaret ønsker Eidsiva å være en pådriver som skaper, bidrar og legger til rette for nye muligheter.

Margareta Willman, leder for Samfunn i Eidsiva, sier følgende om prosjektet:  

“Å få muligheten til å bidra inn i Elverum Håndball sitt samfunnsprosjekt “Mental Helse” viser hvordan vi sammen kan være en drivkraft for samfunnet. I tillegg har Eidsiva et samarbeid med Mental Helse fra før av, som gjør prosjektet enda viktigere og meningsfullt for oss.  

Alle opplever oppturer og nedturer i løpet av livet, men det er urovekkende at utenforskap og psykisk uhelse har en økende trend i samfunnet. Blant unge i Norge har depresjon og angst doblet seg de siste ti årene. I prosjektet fokuseres det på «hverdagsglede» og at det vi gjør daglig har stor betydning for hvordan vi trives. Her ser man kraften av mindre handlinger, som kan ha til stor betydning.  Mange barn og unge trenger noen å prate med, og sammen kan vi gi energi til å være modig og til å være åpen.  Samfunnsoppdraget til Eidsiva er å nettopp det, å være en pådriver og bidra positivt utover kjernevirksomheten»

Det legges gjennom prosjektet opp til følgende aktiviteter:

I november 2023 slapp vi 6 kortfilmer og 1 landingsfilm som fokuserer på «Hverdagsglede» og grep som er sentrale for å bygge god psykisk helse.

De 5 grepene vi fokuserer på er:

  • Vær oppmerksom
  • Vær aktiv
  • Fortsett å lære
  • Knytt bånd
  • Gi

Mer om hverdagsglede og de 5 punktene kan du høre vår mentale trener Karina Andersen Aas snakke om her:

18. november ble kampen for mental helse spilt. Spillerne spilte med reklamefri drakt, og kun logoen til Mental Helse Ungdom ble eksponert. Mental Helse Ungdom hadde stand i Fanzone før kampen, og informerte om organisasjonen.

I pausen ble landingsfilmen om «Hverdagsglede» vist på storskjerm i hallen.

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Deres verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd. Mental Helse Ungdom sitt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Mer om Mental Helse Ungdom kan dere lese her: https://mentalhelseungdom.no/