Kompass utvider i tøffe tider – Elverum

Kompass utvider i tøffe tider

I et stadig tøffere marked i bygg og anleggsbransjen satser Kompass AS nå på flere nye områder. Energirådgivning, termografering, radonmålinger og utbedringer er blant de nye satsingsområdene, og ifølge daglig leder Joakim Rasmussen er det for tiden stor etterspørsel etter disse tjenestene.

-De aller fleste kan spare mye på å iverksette ulike tiltak for å spare strøm eller produsere energi på en smartere måte. Det kan dreie seg om alt fra å etterisolere, skifte vinduer og installere smartstyring av oppvarmingen i boligen, til mer omfattende tiltak som å montere solcellepanel og varmepumpesystem, sier Rasmussen, som selv er Enova-sertifisert energirådgiver.

Støtte fra Enova

Enova gir støtte i flere varianter og størrelser til ulike energitiltak. For eksempel får du inntil 5000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for din bolig. Hvis termografering er inkludert, kan du få inntil 7.500 kroner i støtte. Kostnaden for energirådgiving påvirkes av boligens størrelse og tilstand. -Når det gjelder målinger og utbedringer av Radon, er dette et felt som er blitt lite belyst og gjort noe med frem til nå. Radon er en gass som er helsefarlig, og den nest største grunnen til lungekreft etter røyking i Norge. Radon er en luktfri gass som dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer i mineraler i berggrunnen. Den kommer spesielt lett opp i områder med mye fin grus, og trenger fra grunnen inn i tunneler og kjellere. Det er bare litt over 20 prosent av boligene i Norge som er testet for dette og i Innlandet er det mange områder der det er forekomster av Radon. Vi utfører målinger, rapporter og utbedringer av dette, sier Rasmussen.

Stor ordrereserve

Joakim Rasmussen presiserer at det fortsatt er entreprenørvirksomheten i selskapene Kompass Bygg, Bolig og Prosjekt som er hovedfokus. De tre selskapene dekker forskjellige områder. Bygg er en tradisjonell entreprenør og byggmesterforretning som jobber med alt fra betong, rehabilitering, våtrom, tilbygg og mere til private, bedrifter og det offentlige. I tillegg oppfører vi bygg til søsterselskapet Bolig, som utelukkende jobber med nye boliger i samarbeid med Skalahus. I Prosjekt jobber vi med en kombinasjon av alt dette, sier Rasmussen. -Til tross for et vanskelig marked, har selskapene en veldig stor ordrereserve frem til sommeren 2024, og det fylles stadig på med nye oppdrag. Slik det er nå så ønsker vi oss flere ansatte og jobber med dette i en kalkulert og tilpasset prosess, sier daglig leder Rasmussen.

Totalforvandling i hele organisasjonen

Styreleder Erik Holtet legger ikke skjul på at det vært en tøff reise frem til nå, men understreker at Joakim Rasmussen har gjort en strålende jobb i de 18 månedene han har vært daglig leder for Kompass. -Vi har gjort en totalforvandling i hele organisasjonen på blant annet ansatte og administrasjon, kalkulasjoner, tilbud, rutiner og systemer, og ser at dette har gitt en stor effekt på alt og alle. Fremtiden ser meget bra ut!

På bildene nedenfor kan du se noen av prosjektene som Kompass AS jobber med om dagen:

Atico (overleveres i november)

Enebolig Braskereidfoss

Solceller Vermundsjøen

Snart klart for støping av plate til uthus – Støa Camping

Klart for byggesett enebolig Sundmoen