Bredde- og frivillighetsfondet – Elverum

Bredde- og frivillighetsfondet

Elverum Håndball har et eget bredde- og frivillighetsfond.

Fondet er opprettet for å bidra til at medlemmer/ spillere i Elverum Håndball Yngres som selv ikke kan klare sine økonomiske forpliktelser fortsetter aktiviteten. Fondet skal også bidra til at frivilligheten i Elverum Håndball påskjønnes.

Fondets formål er:

  • Bidra til å dekke treningsavgifter og kontigenter for familier som ikke selv har økonomi til dette
  • Bidra til at barn og ungdom for muligheten til å delta i fellesopplevelser som skaper gode minner sammen med lagkamerater
  • Bidra til økt inkludering og et sterkere fellesskap
  • Bidra til økt klubbaktivitet for fellesskapets beste

Fondet ble i sin tid opprettet da Jon Refseth tok initiativ til å støtte klubben og starte fondet med et betydelig beløp. Samarbeidspartner Mc Donalds er nå med på laget og støtter opp under fondet sammen med oss som klubb.

For å søke om midler via fondet, ta kontakt med Jonny Børresen på mail: leder@ehy.no