Fem nye samarbeidspartnere på en uke! – Elverum

Fem nye samarbeidspartnere på en uke!

I arbeidet med å bygge Elverum Håndball enda sterkere for framtiden er det med stor glede at vi denne uken presenterer ikke mindre enn fire nye samarbeidspartnere som går inn i klubbens B2B nettverk.

KGK

KGK mer kjent som Autoexperten går inn som ny samarbeidspartner og representerer en helt ny bransje i Elverum Håndballs nettverk.

KGK har siden 1946 fungert som et smøremiddel i kjøretøybransjen. Firmaet jobber med langsiktige relasjoner og sterke varemerker der målet er å skape lønnsom forretning som gagner alle parter. 

Fossekall

Neste partner som vi presenterer, er Fossekall som arbeider med forretningsutvikling. Fossekall består av et team av kompetente forretningsutviklere med solid faglig bredde innenfor strategiarbeid. De har det som skal til for at du skal kunne skape gode resultater, både når det gjelder markedsposisjonering, lønnsomhet, bærekraftige løsninger og det å være en attraktiv arbeidsplass.

Kraftriket

Kraftriket er et strømselskap som er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at man er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.

Kraftriket ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

Frisikt

Frisikt er et firma som arbeider med økonomisk rådgivning og regnskaps tjenester. Frisikt jobber hver dag for å gi kundene økonomisk vekst og en bedre arbeidshverdag. Over flere lokale avdelinger på Østlandet, finner man solide, helhjerta og kunnskapsrike rådgivere og regnskapsførere.

Rejlers

Rejlers Norge leverer tjenester til kunder i hele landet. Til sammen er de over 200 ansatte. Rejlers Norge er eksperter på teknisk rådgivning innen energi, bygg, industri og infrastruktur. På Hamarkontoret har de fagene RIE, RIen og ITB. Rejlers Norge inngår i konsernet Rejlers som har 80 år med erfaring som rådgivende kompetanseleverandør til nordisk næringsliv, og som er børsnotert på NASDAQ QMX i Stockholm.

Open source culture –  En kultur for læring, kunnskapsdeling og nysgjerrighet gjør Rejlers til en møteplass for å utforske ny kunnskap.

Love the challenge – Sterke bedrifter trenger drivstoff for å komme til fremtiden. Vi kaller det vilje til å ta på seg nye utfordringer.

Brilliant networks – Vi skal nære og utvikle dynamiske, mangfoldige og nyskapende samarbeid, både internt og eksternt.

Elverum Håndballs markedsansvarlig Kalle sier følgende om de nye signeringene:

Vi er utrolig glade over å kunne presentere fem nye samarbeidspartnere midt i sesongen. Vi merker fra år til år at Elverum Håndballs B2B Nettverk er utrolig attraktivt for bedrifter som ønsker å vokse. For første gang er vi nå over 150 medlemsbedrifter i nettverket og vi følger planen vi la for 3 år siden. Da var vi rett over 100 bedrifter og satte som mål at vi skal bikke 200 medlemsbedrifter i 2026.

Vi kommer fra en del av landet hvor vi ikke har de store lakseselskapene eller for den del oljeselskaper. Vi bygger store deler av verdien rundt det å være samarbeidspartner til Elverum Håndball, gjennom å skape er nettverk hvor våre partnere sammen skal bygge langsiktig vekst. Vi fikk et stort gjennombrudd inn mot inneværende sesong når vi fikk med to svenske konsern inn som nye partnere. Dette har vekket stor oppmerksomhet rundt vårt nettverk og mange bedrifter kontakter oss nå for å høre mer om hvordan vi arbeider sammen med våre partnere.

Parallelt med å utvikle nettverket har vi siden vi begynte å spille i Europa, utviklet hvordan vi skal øke verdien for våre største partnere, framfor alt når det kommer til profileringsdelen av å samarbeide. 

Her utvikles vi også for hvert år og får gode tilbakemeldinger fra de partnere som ønsker å bygge merkevare nasjonalt at vi blir bedre og bedre.