Elverum Håndball og McDonald´s tar samfunnsansvar! – Elverum

Elverum Håndball og McDonald´s tar samfunnsansvar!

Mc Donald´s er blitt en viktig samfunnspartner for Elverum Håndball.

I vinterferien skal vi sammen arrangere McDonald´s håndballskole. Håndballskolen koster kun 69 kr, og påmeldingen var fulltegnet på under et døgn. For oss viser dette tydelig at økonomi og aktivitet henger sammen, og vi er derfor svært takknemlige for at McDonald´s ønsker å arrangere håndballskolen sammen med oss. Til sammen vil 108 barn delta på håndballskolen, og vi skal sørge for et høyt aktivitetsnivå fra start til slutt.

I tillegg har vi i Elverum Håndball et eget bredde- og frivillighetsfond. Fondet er opprettet for å bidra til at medlemmer i Elverum Håndball Yngres som selv ikke kan klare sine økonomiske forpliktelser skal kunne fortsette med aktiviteten. Fondet skal også bidra til at frivilligheten i Elverum Håndball påskjønnes.

Fondets formål er å:

  • Bidra til å dekke treningsavgifter og kontigenter for familier som ikke selv har økonomi til dette
  • Bidra til at barn og ungdom for muligheten til å delta i fellesopplevelser som skaper gode minner sammen med lagkamerater
  • Bidra til økt inkludering og et sterkere fellesskap
  • Bidra til økt klubbaktivitet for fellesskapets beste

I tillegg til å bidra med en fantastisk håndballskole for de yngste håndballspillerne i vårt lokalområde har McDonalds også valgt å støtte oppunder vårt bredde- og frivillighetsfond. Foresatte som har økonomiske utfordringer kan ta direkte kontakt med administrativ leder Jonny Børresen i Yngres avdeling, for å sikre videre aktivitet for sine barn og ungdommer. Dette er med på å sikre at vi ikke mister spillere på grunn av økonomi.

Vi er svært takknemlige for at McDonald´s støtter oss i vårt samfunnsarbeid, og gleder oss til videre samarbeid!