Årsmøte er gjennomført – Elverum

Årsmøte er gjennomført

Onsdag 13.mars 2024 ble Elverum Håndballs årsmøte gjennomført. Her er en liten oppsummering av årsmøtet.

Daglig leder åpnet årsmøtet ved å godkjenne de stemmeberettigete. Totalt var det 14 personer til stede, hvorav 8 var stemmeberettiget. Deretter ble Bjarne Fluto valgt som dirigent, og geleidet årsmøtet gjennom kveldens sakliste. Fluto presenterte årsmeldinger, regnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens rapport, organisasjonsplan, samt budsjett for 2024.

Dette er klubbens tall i hovedtrekk for 2023:
– Sum driftsinntekter: 42 374 891 kroner
– Sum driftskostnader: 43 916 756 kroner
– Årsresultat: – 1 760 353 kroner
– Sum egenkapital: 8 994 983 kroner

Det var ingen innmeldte saker. Medlemsavgift endres ikke, og fortsetter derfor med 200 kr.

Valgkomiteens innstilling ble støttet av årsmøtet, og dermed blir det ingen endringer i klubbens styre. Det blir da seende slik ut:

Leder: Bjørnar Myhren (avbildet)
Nestleder: Line Kathrine Lund
Medlem: Kjetil Løvaas
Medlem: Ingvild Riise Midtun
Varamedlemmer: Frode Nordhagen og Kari Wolla

Kontrollkomiteen vil fortsatt bestå av Svein Salen og Mette Løhren

Valgkomiteen for neste periode er:
Leder: Magnus Stenseth
Medlem: Tone Lien
Varamedlem: Hege Borsheim

Ansattrepresentanter i styret for neste periode er:

Representant: Knut Egil Ervik
Vara: Jonny Børresen