Takk Raymond! – Elverum

Takk Raymond!

Raymond Hamar har hatt en imponerende karriere i Elverum Håndball, som spenner over nesten to tiår. Han begynte sin tid i klubben tidlig på 2000-tallet og har spilt en nøkkelrolle i klubbens suksess både som spiller og trener.

Gjennom årene har Raymond bidratt betydelig til Elverums sportslige oppsving, spesielt i løpet av det siste tiåret. Han har jobbet tett med både A-laget og de yngre spillerne. Hans pedagogiske tilnærming og omfattende håndballkompetanse har gjort ham til en viktig ressurs. Raymond har fokusert på systematisk talentutvikling, og han har vært med på å implementere en struktur som gir unge spillere muligheten til å utvikle seg til toppspillere.

Hans innsats har ikke bare vært rettet mot teknisk og taktisk utvikling, men også mot å skape en kultur hvor hardt arbeid og dedikasjon anerkjennes og belønnes. Dette har vært med på å utvikle talentene i klubben og styrke klubbens posisjon som en ledende håndballklubb i Norge​. Dette har igjen bidratt til å bygge opp en sterk håndballkultur i Elverum, som har resultert i at mange av klubbens spillere har gått videre til både norske og europeiske toppklubber.

Samlet sett har Raymond vært en sentral figur i Elverum Håndball, og hans dedikasjon og harde arbeid har vært avgjørende for klubbens suksess.

Nå er Raymond inne i de siste ukene sammen med oss. For oss er det tydelig at hans bidrag har satt dype spor i klubben, og vi er svært takknemlig over den innsatsen han har lagt den, og måten han har brukt sin kompetanse og på den måten medvirket til oppbyggingen av klubben vår.


Kjære Raymond – tusen takk for 19 fantastiske år!