Innkalling til ekstraordinært årsmøte – Elverum

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for Elverum Håndball.

Sted: Håndballkontoret i Borgengata 3

Tidspunkt: Onsdag 14. august kl. 18:30.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete
  2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenne innkallingen og sakslisten
  4. Rollefordeling valgkomite
  5. Avslutning

Bakgrunn for agenda punkt 4 i sakslisten: Velge leder, medlem og varamedlem av valgkomiteens representanter.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år (eller fylle 15 i løpet av 2024), vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontingent for 2024. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen!

Med hilsen

Styret i Elverum Håndball