Vår historie – Elverum

Vår historie

Velkommen til våre historiske sider!

Siden 1946 har Elverum Håndball engasjert, organisert og vært en del av Håndballbyen Elverum!
I godt over 70 år har vi bygget stein for stein, og etablert Norges Håndballby nr.1 ved Glommas
bredder.

Gjennom alle disse årene har organisasjonen Elverum Håndball engasjert tusenvis av barn og unge,
og vært en sterk bidragsyter i norsk Elitehåndball. Spillere har kommet og gått, men organisasjonen
har stadig holdt kursen mot nye mål.

Det har vært opp og nedturer, men takket være frivillige og dedikerte mennesker i og rundt klubben
har organisasjonen reist seg og tatt nye steg. De fortjener alle en stor takk for sitt bidrag til klubben!
De siste årene har Elverum Håndball for alvor tatt steget ut i Europa, gjennom EHF Champions
League noe som igjen har skapt ringvirkninger innad i klubben, i Håndballbyen Elverum og i hele
regionen for øvrig.

Gjennom våre historiske sider ønsker vi å gi et tilbakeblikk på vår fantastiske historie, og ta deg med
inn i hjertet av klubben! #sammenforelverum

En stor takk til Gunhild Salvesen som har lagt ned en enorm jobb i å samle sammen materiell til disse
sidene!

Velbekomme!

75 år – Eventyret startet på Gråberg

Wall of Fame

Våre vinnerlag

Taiga’n

Publikumsrekorder