Aktiviter – Elverum

Aktiviter

Våre barn – Vår fremtid
Spillere fra Elverum Håndball reiser rundt til utvalgte skoler i Elverum to ganger i året, og er deltakende i arbeidet med å skape robuste barn og ungdom. Skolene som får besøk inviteres til håndballkamp.

Barnas kamp
Vi arrangerer en årlig barnekamp. Barn inviteres til en egen dag i Terningen Arena
hvor det arrangeres gratis aktiviteter tilrettelagt for barn. Dagen avsluttes med
håndballkamp. Etter kampen vil barna få mulighet til å treffe våre spillere.

Gratis håndballskole
Vi arrangerer håndballskolen “Umbro supersommer”. Her blir det sendt ut invitasjon til andre håndballklubber med informasjon om at foreldre som ikke selv har midler til dette kan søke om at deres
barn kan få delta gratis på håndballskolen. Vi har som mål at 20 barn skal få tilbud om gratis deltakelse gjennom engasjement fra våre samfunnspartnere.

Frivillighetens kamp
Vi arrangerer Frivillighetens kamp hvert år. Her hylles frivillige i vår egen klubb, sammen med frivillige i andre organisasjoner og klubber i Innlandet. I pausen blir vinneren av “Årets frivillige” presentert.

Bredde- og frivillighetsfondet
Bredde- og frivillighetsfondet er opprettet for å bidra til at medlemmer/spillere i Elverum Håndball Yngres som selv ikke kan klare sine økonomiske forpliktelser fortsetter aktiviteten. Fondet skal bidra til at frivilligheten i Elverum håndball påskjønnes.

Håndball for alle
Gjennom sesongen deles det ut 500 billetter til barn, ungdom og voksne som av økonomiske, sosiale eller kulturelle årsaker ikke selv kommer seg på kamp. Dette gjennomføres via engasjement fra våre samfunnspartnere.

Movember
I november har vi fokus på Movembers kampanje “Uansett hva du gror, kan du redde en bror”. Vi engasjerer oss i Movember sitt arbeid innen psykiskog fysisk helse, og forebygging av selvmord, prostatakreft og testikkelkreft blant menn. Våre spillere vil delta ved å spre ordet, anlegge bart for å
skape oppmerksomhet. Vi vil sammen oppfordre alle både i og utenfor klubben til å gå 60 km i løpet av november.“Bartekampen” vil ha inntektsgivende aktiviteter til organisasjonen.

Julegaver til Frelsesarmeen
Hvert år – i desember samler vi inn julegaver til Frelsesarmeen – fra både enkeltpersoner og amarbeidspartnere.

Grønn uke – Hei barneavdelingen
Hvert år arrangeres grønn uke sammen med Kiwi. Våre spillere griller pølser utenfor byens Kiwi butikker og inntektene går til barneavdelingen. Utvalgte spillere overrekker premien til barneavdelingen og hilser på barna.

Elverum Folkehøgskoles Ugandaprosjektet
Via kronekampen er vi årlig med og støtter Ugandaprosjektet til Elverum Folkehøgskole. Les mer om skolens bistandsprosjekt her.

Kampens helt
Gjennom året kan våre samarbeidspartnere engasjere seg som kampens helt. Kampens helt inviterer skoler, sykehjem, frivillig organisasjon eller annet på en hjemmekamp. Kampens helt vil bli profilert på vår storskjerm.