Samfunn – #sammenforelverum – Elverum

Samfunn – #sammenforelverum

For oss i Elverum Håndball er det en selvfølge at vi skal engasjere oss i et samfunnsperspektiv – både lokalt og nasjonalt. Vi ønsker å bidra til at mennesker opplever trygghet i hverdagen sin, og vi vi engasjere oss i spørsmål som berører mange i samfunnet.  

Som både organisasjon og håndballklubb er vi i Elverum håndball en stor og viktig ressurs i samfunnet vi lever i. Dette er et arbeid vi tar på største alvor, og vi ønsker å videreutvikle dette arbeidet de neste årene.   

Sammen med våre samarbeidspartnere bruker vi håndballen og idrettens positive energi til å forandre vårt samfunn. 

#Sammen for Elverum er samlingsnavnet for de prosjektene vi gjennomfører i vårt samfunnsengasjement.  

For at vi skal ha et velfungerende samfunn ser vi at den yngre generasjon – våre barn og ungdom er helt sentrale. Vi ønsker derfor at vårt hovedfokus de neste årene skal være å skape robuste barn og ungdom. 

Våre bærekraftmål:

Vi som håndballklubb har en viktig oppgave i det å aktivere befolkningen og sikre fysisk aktivitet i hverdagen. Dette er igjen vårt bidrag til folkehelsen. Våre håndballag, fra yngres avdeling til senior nivå tilbys ukentlig aktivitet og tilgjengelige treningsfasiliteter tilpasset sitt nivå.   
   

Vårt håndballtilbud skal være preget av åpenhet og inkludering av både enkeltpersoner og grupper. Medlemmer hos oss skal oppleve at vi jobber mot mobbing, diskriminering og trakassering. Vi skal til enhver tid sikre at vi har håndballtilbud til alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse, sosial og økonomisk status.   

Vi har en tilrettelagt Terningen Arena som legger til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan se på håndballkamp i fine omgivelser. Vi har også et eget rullestollag.   

Vi har et aktivt samarbeid med klubber i vårt lokalområde for å sikre et godt håndballtilbud i både yngres- og senioravdelingen. Vi har etablert er storstilt samarbeid med frivillige for å sikre at vi til enhver tid kan bedrive et godt arbeid rundt vår håndballklubb. Utover dette har vi skapt et Elverum Håndball B2B nettverk med både lokale og nasjonale bedrifter som utvikler seg hvert eneste år.  

Med disse målene som utgangspunkt er Elverum håndball med på å skape tilhørighet, trivsel og meningsfull fritid for barn, ungdom og voksne.