Innkalling til EHs årsmøte – Elverum

Innkalling til EHs årsmøte

Elverum Håndball innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet blir fysisk i Auditorium 5 i Terningen Arena.

Dato og tid: tirsdag 14. mars klokken 19:30

Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Espen Strøm (post@ehh.no) i hende innen 28. februar 2022. Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir tilgjengeliggjort på EHs kontorer 7. mars 2022. Protokoll legges ut på hjemmesiden i etterkant av årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år (eller fylle 15 i løpet av 2023), vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten for 2023. Medlemmer under 15 år ha møte- og forslagsrett.

Medlemsavgiften sendes ut i løpet av februar. Hvis man ikke har mottatt medlemsavgift innen 1. mars så ta kontakt med klubben på post@ehh.no

Velkommen til årsmøtet!

Med hilsen

Styret i Elverum Håndball