Klubben informerer om kostnadskutt for å sikre bærekraftig drift – Elverum

Klubben informerer om kostnadskutt for å sikre bærekraftig drift

Elverum Håndball står som mange andre overfor økte kostnader som følge av generelle økonomiske utfordringer i samfunnet de siste to årene. Som en respons på dette, har klubben besluttet å gjennomføre nødvendige kostnadskutt for å opprettholde en sunn og ansvarlig økonomi.  

Konsekvensene av disse tiltakene er dessverre kuttet av ett årsverk i administrasjonen, samt at vi tilpasser andre områder rundt driften av klubben. Dette er en vanskelig, men nødvendig avgjørelse for å sikre at Elverum Håndball forblir en robust og konkurransedyktig klubb på lang sikt.  

Selv om vi alltid streber etter å være offensive og utvikle klubben, erkjenner vi behovet for å være tidlig ute med å gjennomføre nødvendige grep før situasjonen blir forverret. De siste årene har vært preget av betydelig suksess både på og utenfor banen, men dagens økonomiske realiteter krever at vi tar ansvarlige beslutninger for å sikre fremtidig stabilitet.  

Det er viktig å understreke at kostnadskuttene som nå gjennomføres, ikke vil påvirke den sportslige satsingen til klubben. Elverum Håndball forplikter seg fortsatt til å levere høy kvalitet og opprettholde sitt engasjement for utviklingen av norsk håndball, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Vi takker for forståelsen og støtten fra våre supportere og samarbeidspartnere, og ser frem til å fortsette vår reise med deres støtte. Sammen vil vi fortsette å bygge en sterk og bærekraftig fremtid for Elverum Håndball.  

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:  

Hans Fredrik Cordt-Hansen

Daglig leder, Elverum Håndball

Telefon: 453 97 494

E-post: hansfredrik@ehh.no