Årsmøte 2020 – NY DATO! – Elverum

Årsmøte 2020 – NY DATO!

Elverum Håndball skulle egentlig avholde årsmøte i Terningen Arena mandag 16. mars 2020 kl. 19:00. Dette ble utsatt på ubestemt tid grunnet den spesielle situasjonen rundt Korona-viruset.

Nå har klubben bestemt at årsmøtet skal avholdes digitalt tirsdag 19. mai klokken 19:30.

Påmelding til årsmøtet må nå gjøres via mail til post@ehh.no

Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Kjell Kulvedrøsten (post@ehh.no) i hende innen 9. mai 2020. Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet er sendt ut til påmeldte deltakere. De er også tilgjengelige på klubbens kontor i Borgengata 3. Protokoll legges ut på hjemmesiden i etterkant av årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Merk: alle som har kjøpt navnplass på drakten er automatisk blitt støttemedlemmer og har stemmerett på årsmøtet.

Medlemsavgiften er sendt ut.

Hvis man ikke har mottatt medlemsavgift så ta kontakt med klubben på mail: post@ehh.no

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Elverum Håndball